logofara
       بنام آنکه هستی هنر اوست
       معماری یا مهرازی
       هنر و فن طراحی و خلق فضاهای درونی و بیرونی
       بناها و فضاهای شهری و در یک کلام فضاهای زیستی برای
       پاسخ هم آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.

موسسه طرح فضا در سه بخش زیر ارائه خدمات میدهد.

  • خدمات مشاوره :
1- طراحی، نطارت ومدیریت پیمان پروژه های معماری واحد های مسکونی ، اداری ، تجاری ، فرهنگی وورزشی .
2- طراحی و اجرای پروژه های تغییر کاربری ، بازسازی و دکوراسیون .
  • خدمات آموزشی :
1- دوره های آموزشی فشروده خصوصی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برای طراحی داخلی و بازسازی معماری و دکوراسیون .
  • دوره های کارآموزی :
1- موسسه طرح فضا – گروه فرا به منظور فراهم کردن زمینه فعالیت حرفه ای و ورود به بازار کارامکان حضور بصورت دوره های کارآموزی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های معماری و هنرهای تجسمی را فراهم نموده که علاقه مندان میتوانند با ارسال درخواست خود از طریق صفحه – تماس با ما – اقدام نمایند.